Trening Sensomotoryczny

Trening Sensomotoryczny nakierowany jest na łączne usprawnianie systemów ekstero oraz proprioreceptorów z układem motorycznym oraz stymulację ich prawidłowej integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. W terapii wykorzystuje się różne przybory sensomotoryczne tj: piłki, trenery, taśmy.